"Bardzo żałuję, że pan prezydent zawetował tę ustawę, bo to ustawa dobra, nie kontrowersyjna i bardzo potrzebna środowiskom osób transseksualnych. Jest to bardzo duża strata, wiele pracy zostało zmarnowanej przez taką decyzję pana prezydenta"- powiedziała IAR Joanna Mucha.

Sejm uchwalił ustawę pod koniec lipca. To pierwsze weto prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawa zakłada między innymi stworzenie odrębnej procedury sądowej dla osób, u których występuje niezgodność między tożsamością płciową a płcią metrykalną. Przewiduje, że osoba dorosła będzie mogła sama zdecydować o zmianie płci. Do tej pory musiała mieć zgodę rodziców, nawet wtedy, gdy miała 30, 40 lat. Za zgodą rodziców będzie można dokonać zmiany płci u młodzieży powyżej 16 roku życia. Projekt zabrania korekty płci u dzieci do 13 roku życia, które urodziły się z narządami płciowymi (żeńskimi i męskimi).

Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów.