Jak mówiła, Polacy nie potrzebują kolejnych obietnic, które ciągle przedstawia obecny rząd, lecz pracy na rzecz rozwiązania problemów naszego kraju.

Zapewniła, że PiS ma gotowe projekty ustaw, dotyczących zmian w podatkach, przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego i pomocy dla rodzin.