Rzecznik rządu Cezary Tomczyk zapowiadał wczoraj, że ma powstać międzyresortowy zespół do spraw uchodźców, w którym będą uczestniczyć także przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w kwestie uchodźców.