Sobotka wraz z dwoma ministrami udał się z wizytą do Belgradu, by rozmawiać o kryzysie imigracyjnym oraz o wejściu Serbii do Unii Europejskiej. Czeska delegacja w pełni poparła serbskie starania o przystąpienie do struktur unijnych oraz zadeklarowała gotowość pomocy w czasie przygotowań akcesyjnych.

Czeskie władze od dłuższego czasu opowiadają się za polityką likwidowania przyczyn uchodźctwa w miejscu jego powstawania. Dlatego już wcześniej rząd obiecał wsparcie finansowe na przykład dla Afganistanu.