10 procent ankietowanych nie wiedziało jeszcze na kogo odda głos. Udział w wyborach zapowiedziało 59,2 proc. ankietowanych. 39,3 proc. deklaruje, że na wybory nie pójdzie.

IBRIS zastrzega, że badanie przeprowadzono 21.05 ale przed debatą prezydencką w TVN. Badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na 1100 osobowej grupie osób.