Rozszerzenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej o 12 nowych pozycji przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Chodzi o świadczenia finansowane w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i jednocześnie nieobjęte ryczałtem.

Projekt nowelizacji rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania jest na etapie konsultacji publicznych.

"Aktualny wykaz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, ale poza tzw. ryczałtem systemu zabezpieczenia, wymaga poszerzenia o kolejne świadczenia, co umożliwi wprowadzenie ich pozalimitowego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia" – uzasadniono.

Zmiana rozporządzenia przewiduje rozszerzeniu wykazu świadczeń opieki zdrowotnej o wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne; leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu; żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe; wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego; leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat; leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym; implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej; endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty – dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe; dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym; zabiegi witrektomijne; zabiegi związane z leczeniem jaskry; kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wprowadzenie odrębnego rozliczania wskazanych świadczeń w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tj. rozliczania ich kosztów zgodnie z bieżącym sprawozdanym wykonaniem, umożliwi ich pozalimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/