Jak podkreślił, podczas uroczystego odsłonięcia pomnika prezydent Bronisław Komorowski - miejsce, gdzie stanął pomnik, ma bardzo duże znaczenie. Jest ono symbolem "nowych czasów" i w Katowicach, i w Polsce. Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że pomnik będzie działał na naszą wspólną wyobraźnię, budując zobowiązanie, aby przyjaźń polsko-węgierską umacniać".

Prezydent Katowic Marcin Krupa zwrócił natomiast uwagę, że monument jest bardzo wymowny - jest na nim między innymi drzewo, symbolizujące kruchość ludzkiego istnienia, otoczone przez mury, symbolizujące niezłomność postaw Henryka Sławika i Józefa Antalla.

Sławik brał udział w trzech powstaniach śląskich i akcji plebiscytowej. Podczas II wojny światowej pomagał Żydom, wyrabiając im fałszywe dokumenty. Osoby w ten sposób ocalone szukały schronienia na Węgrzech.