Rosyjska dyplomacja chce, aby Kijów realizował propozycje zgłoszone przez szwajcarską prezydencję w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Chodzi o prowadzenie wspólnych rozmów, przedstawicieli wszystkich regionów i środowisk. W opinii rosyjskiego MSZ - w ten sposób uda się przeprowadzić reformy konstytucyjne, a co za tym idzie ustalić zakres pełnomocnictw władzy centralnej i regionalnej. Moskwa od dawna opowiada się za zmianą ustroju Ukrainy z unitarnego na federacyjny. Przeciwko takiemu rozwiązaniu są władze w Kijowie. Kijowscy politycy twierdzą, że federalizacja będzie oznaczać faktyczny rozpad Ukrainy.