Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Polski Razem ws. wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego o Holokauście. Sąd, który rozpatrywał sprawę w trybie wyborczym, uznał, że słowa Korwin-Mikkego nie stanowią agitacji wyborczej.

Polska Razem zapowiada apelację. Decyzję sądu poznamy prawdopodobnie jutro.