Chiński minister zwrócił uwagę, że Polska jest największym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z najważniejszych partnerów w ramach relacji Unia Europejska-Chiny. Zaznaczył, że priorytetem strony chińskiej będą działania na rzecz zmniejszenia dysproporcji w wymianie handlowej z Polską. Służyć temu będzie wspólne wspieranie eksportu polskiej żywności, szersza współpraca w zakresie ochrony środowiska oraz wysłanie do Polski chińskiej misji handlowej z sektora przemysłu maszynowego. Szef chińskiej dyplomacji zadeklarował wsparcie na rzecz zniesienia embarga na import polskiej wieprzowiny.

Obaj wiceministrowie spraw zagranicznych rozmawiali też o 65. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chinami oraz o wizytach na wysokim szczeblu przedstawicieli obu krajów.