Prezydent Komorowski dziękując za zaangażowanie w akcję, apelował o pielęgnowanie pozytywnego patriotyzmu w oparciu o tradycje. Prezydent mówił, że możemy i powinniśmy budować patriotyzm radosny, który byłby nie tyle "dziękczynnym", ile budującym dobre relacje między ludźmi. Zarazem - jak podkreślał Bronisław Komorowski - nie możemy zapominać o doświadczeniu patriotów polskich z przeszłości.

W akcję "Patriotycznie zakręceni" włączyło się kilkaset osób z całej Polski. Są wśród nich zarówno młodzi ludzie jak i na przykład kombatanci. Jednym z uczestników akcji jest Dariusz Paczkowski z Fundacji "Klamra" z Żywca. Zajmuje się on między innymi wsparciem społeczności cygańskiej, po to by, jak mówi: "mniejszości etniczne nie czuły się wykluczone, a Polska była ojczyzną dla wszystkich, którzy tu mieszkają".

Z kolei Wojciech Duch, w ramach swoich patriotycznych działań założył portal historia.org.pl. Jak tłumaczy, jego ideą było stworzenie portalu, który będzie pokazywał, że historia nie jest nudna. Ponadto, tłumaczy Wojciech Duch, ten portal promuje pozytywne wydarzenia w naszej historii dowodząc, że patriotyzm może być oparty na pozytywnych przykładach, a nie tylko na martyrologii.

Spotkanie z Bronisławem Komorowskim "Patriotycznie zakręconych" było częścią uroczystości z okazji Dnia Flagi i organizowanej przez prezydenta "Majówki z Polską".