"Pod każdą lista musi znaleźć się 10 tysięcy podpisów. Jeżeli komitet wyborczy zarejestruje swoje listy w połowie okręgów ma prawo do wystawienia tzw. listy krajowej" - przypomina sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Komitet wyborczy, który zarejestruje listy w co najmniej 7 okręgach (jest 13) może ubiegać się o rejestrację w pozostałych okręgach list bez podpisów wyborców. Przy rejestracji listy potrzeba poparcia 10 tysięcy osób.

Zasady konstruowania list kandydatów są ściśle określone. Lista musi zawierać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 nazwisk, ale należy zachować odpowiednie proporcje - co najmniej 35% kobiet i co najmniej 35% mężczyzn - dodaje sekretarz PKW.

"W eurowyborach kandydatami mogą być obywatele Unii Europejskiej. To oznacza, że w Polsce mogą kandydować obcokrajowcy" - wyjaśnia Kazimierz Czaplicki.

Kandydatem może być każdy obywatel Polski, który ukończył 18 lat i ma pełnię praw wyborczych. Obcokrajowcy muszą być obywatelami któregoś z państw UE i na stałe zamieszkiwać w Polsce.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja, w Polsce będziemy wybierać 51 deputowanych.