Co dziesiąty badany wskazał na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Do Sejmu weszłyby jeszcze Twój Ruch Janusza Palikota oraz Polska Razem, każde ugrupowanie z pięcioprocentowym poparciem. 

Poza parlamentem znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4% poparcia), Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego - 3% oraz Solidarna Polska - 3%. Sondaż przeprowadzony został przez TNS Polska w dniach 13-16 grudnia na próbie 2 tysięcy respondentów.