Dokument zatytułowany „Globalizacja Tortur” jest najbardziej dokładnym raportem na temat programu tajnych więzień CIA. Na ponad 200 stronach opisano, jak po atakach z 11 września Amerykanie przetrzymywali, transportowali i przesłuchiwali osoby podejrzane o terroryzm.

Według autorów opracowania, około jednej trzeciej spośród 136 więźniów zostało poddanych torturom. W operacji CIA pomagało 25 krajów europejskich, 14 azjatyckich, 13 afrykańskich, a także Australia i Kanada. Pomoc ta miała różny charakter - od zgody na zatankowanie paliwa przez samoloty CIA po udostępnienie miejsca do prowadzenia tajnych przesłuchań.

Polska znajduje się wśród kilku krajów, na których terytorium znajdowały się tajne więzienia i które pomagały CIA w transferze zatrzymanych. Według raportu, który oparto między innymi na wcześniejszych publikacjach Human Rights Watch i Rady Europy, do naszego kraju trafiło 6 więźniów, w tym Chalid Szejk Mohammed oraz Abu Zubayda.

Program tajnych więzień CIA był prowadzony za czasów George’a Busha. Prezydent Barack Obama zakazał stosowania tortur wobec podejrzanych o terroryzm.