Zamawiający wdrożenie rozwiązania informatycznego oczekują często, że będą mogli z niego korzystać tak długo, jak będą chcieli, bez ryzyka, że jego dostawca za jakiś czas wypowie im umowę. Taka postawa jest szczególnie uzasadniona w przypadku, gdy zamawiający ponosi jednorazowe koszty wdrożenia, np. dotyczące szkolenia pracowników.
Dlatego też część zamawiających uzależnia podpisanie umowy od tego, że wykonawcy przeniosą na nich autorskie prawa majątkowe do wdrażanego systemu (programu komputerowego). Zakładają oni, że nabycie praw da im większe bezpieczeństwo prawne. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznaczałoby jednak, że wykonawcy nie będą mogli w przyszłości korzystać z danego programu komputerowego na potrzeby innych klientów, nawet jeżeli wprowadziliby w nim modyfikacje.