Za uchwaleniem noweli wraz z siedmioma poprawkami głosowało 440 posłów, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Poprawki do noweli ustawy miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Nowelę ustawy przygotowali posłowie PiS. W trakcie prac nad ustawą przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju i sprawozdawca Krzysztof Tchórzewski (PiS) tłumaczył, że proponowane rozwiązanie wprowadza pewność prawną w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych.

Jak mówił, projekt ten gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. "Przez czas ponownej oceny środka pomocowego przez Komisję, podmiot odpowiedzialny za udzielenie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym" - tłumaczył. Wyjaśnił, że obowiązek ten wystąpi od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia w przedmiocie unieważnienia decyzji Komisji.

Tchórzewski podkreślał, że ustawa jest "niezwykle bardzo ważna ze względu na polską ustawę o rynku mocy, która gwarantuje pomoc publiczną dla energetyki konwencjonalnej".(PAP)

autor: Aneta Oksiuta