W głosowaniu wzięło udział 459 posłów, 228 było za tym, by Sejm zajął się projektem PiS, również 228 opowiedziało się przeciwko, a 3 wstrzymało się od głosu.

Wszyscy, którzy głosowali "za" to posłowie klubu PiS.

Wśród głosujących "przeciw" byli posłowie klubów opozycyjnych oraz 3 posłów z klubu PiS: Wojciech Maksymowicz, Grzegorz Puda i Michał Wypij.

Wszyscy, którzy wstrzymali się od głosu to również posłowie klubu PiS: Jarosław Gowin, Iwona Michałek i Magdalena Sroka.

W głosowaniu nie uczestniczył poseł PiS Andrzej Kryj.