Pierwsza ślubowanie o treści: "uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" złożyła marszałek senior Senatu Barbara Borys-Damięcka (KO).

Senatorowie po odczytaniu roty ślubowania kolejno wstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg".

Marszałek senior odbiera ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu przy pomocy powołanych spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Po tej uroczystości ma zostać przeprowadzony wybór marszałka Senatu. (PAP)