Stanisław Szwed: Nie szedłbym w kierunku oskładkowania umów o dzieło