"Pani poseł, nadal uniemożliwia pani prowadzenie obrad. Na podstawie art. 175 ust. 5 podejmuje decyzję o wykluczeniu pani z posiedzenia Sejmu. Proszę opuścić salę posiedzeń" - powiedział Terlecki.

Następnie wicemarszałek Sejmu ogłosił przerwę do godz. 21.