Prestiżowe wyróżnienie

Żagle Warmii i Mazur przyznawane są przez samorząd woje¬wództwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem konkur¬su jest wyłonienie najznamienitszych firm z regionu oraz ich promocja na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Nagrodę można otrzymać w jednej z trzech kategorii: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Nagroda Jako¬ści oraz Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS. – Nazwa konkursu „Żagle Warmii i Mazur” nie jest przypadkowa – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Nawiązuje ona do tradycji naszego regionu znanego jako Kraina Tysiąca Jezior. Ponadto „żagle” to smu¬kłość, zwinność, ale też potęga i prestiż – kontynuuje.

Wzór do naśladowania

– Laureatami poszczególnych kategorii są firmy stanowiące wzór do naśladowania – podkreśla marszałek. – Spadające bezrobocie oraz wzrost środków na kolejne inwestycje to zasługa prężnie działających firm w regionie. Chylimy przed nimi czoło i zachęcamy do działania, tak aby region dalej się roz¬wijał, a mieszkańcy ze spokojem patrzyli w przyszłość – dodaje. Nagroda jest swego rodzaju drogowskazem także dla coraz bardziej świadomych konsumentów, którzy przykładają wagę do surowców, z jakich powstają produkty; do sposobu, w jaki powstały; do warunków, w jakich przebywają zwierzęta. – Nie ma konkurencyjności bez jakości – stwierdza marszałek. – Niestety, obecnie sama jakość czasami nie wystarcza, trzeba wyjść do klienta, zachęcić go do zakupu. Potrzebne są na to finanse, a z nimi bywa różnie, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Żagle Warmii i Mazur mają promować na¬grodzone produkty i usługi na rynku lokalnym oraz krajowym i międzynarodowym – kontynuuje marszałek.

Priorytetem pracownicy i środowisko

Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa premiująca przedsiębiorców wdrażających działania propracownicze, wspierających społeczność lokalną, dbających o środowisko naturalne, szanujących klientów, dostawców, podwyko¬nawców i kooperatorów. Takie postawy promuje kategoria Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS. – Uważam, że nie można marzyć o rozwoju gospodarczym i strategii przedsiębiorstw bez społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi marszałek. – Dlatego wyróżniamy te przed¬siębiorstwa, które myślą o swoich pracownikach, ich bez¬pieczeństwie i wynagradzaniu; stosują coraz nowocześniejsze technologie produkcji dbające o środowisko. Przecież Warmia i Mazury to zdrowe życie i czysty zysk! – dodaje marszałek.

Zgłoś się już dziś

Nabór do konkursu Żagle Warmii i Mazur w edycji 2019 już się rozpoczął. Wszyscy regionalni przedsiębiorcy chcący za¬walczyć o tę prestiżową nagrodę mogą wysyłać zgłoszenia. Szczegółowe informacje dostępne są na www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja –> Konkurs „Żagle Warmii Mazur” oraz na www.invest.warmia.mazury.pl. Można także za¬dzwonić: (89) 512 51 90 lub napisać: zagle@warmia.mazury.pl.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Departament Koordynacji Promocji, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, tel. (89) 512 51 70 oraz drogą elektronicz¬ną, wysyłając skan na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Dowiedz się więcej:
www.invest.warmia.mazury.pl
fb/warmia i mazury zdrowe zycie czysty zysk