Projekt miał być rozpatrzony w środę po popołudniowych głosowaniach. Wicemarszałek Terlecki poinformował, że został on skreślony z porządku obrad.

Poselski projekt zmian w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczy umożliwienia prezydentowi miasta odmowy zwrotu nieruchomości zamieszkiwanej przez lokatorów komunalnych.

Według projektu w skład komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji ma wchodzić "nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 członków".

Obecnie komisja składa się z przewodniczącego i 8 członków. Jak napisano w uzasadnieniu, zmiana ta ma pozwolić na racjonalne ustalanie składu komisji "w sposób optymalny dla wykonywania powierzonych jej zadań". (PAP)