Michalak poinformował, że 30 sierpnia do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła adresowana do marszałka Sejmu petycja ucznia, datowana na 27 sierpnia 2018 r. Wnosi on w niej o zmiany w ustawie o Prawie oświatowym, postulując obowiązkowe powoływanie w szkołach i placówkach oświatowych rzecznika praw ucznia. Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na szkoły takiego obowiązku.

Nie odnosząc się do szczegółów proponowanych rozwiązań prawnych, RPD poparł tę inicjatywę. Jego zdaniem praktyka pokazuje, że w szkołach, w których powołano rzecznika praw ucznia, "jakość przestrzegania praw dziecka i ucznia oraz upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o ich prawach są lepsze".

Rzecznik, "jako osoba zaufana, na co dzień funkcjonująca w społeczności szkolnej, znana dzieciom i mająca z nimi stały, osobisty kontakt i dobre relacje, w sytuacjach naruszeń praw dziecka i ucznia" byłby osobą mogącą "szybko i skutecznie reagować, zapobiegając dziecięcej krzywdzie" - podkreślił RPD.

Michalak zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie tej inicjatywy. Pismo RPD zostało także skierowane do wiadomości przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji Sławomira Piechoty. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec