Szef MSZ podkreślił, że motto obecnej prezydencji „Europa, która chroni” odpowiada na oczekiwania obywateli i zaznaczył, że Polska podziela opinię Austrii, iż bezpieczeństwo i stabilność w najbliższym sąsiedztwie UE są warunkiem stabilności samej Unii. Zapowiedział także, że polski rząd będzie wspierać realizację priorytetów austriackiej Prezydencji, w szczególności wzmocnienie Jednolitego Rynku i dokończenie budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Spotkanie z okazji inauguracji 1 lipca br. austriackiego przewodnictwa w Radzie UE zorganizował ambasador Austrii w Polsce Werner Almhofer. Zaproszeni dyplomaci dyskutowali między innymi o reformach unijnego budżetu, zwiększeniu dobrobytu i poprawie konkurencyjności gospodarki UE, dzięki cyfryzacji, a także skuteczniejszej ochronie zewnętrznych granic UE w związku z kryzysem migracyjnym. Mówiono również o sytuacji na Bałkanach Zachodnich w perspektywie możliwego rozszerzenia Wspólnoty o kraje tego regionu.