"Fundamenty polskich banków są dobre. Bankom sprzyja solidne finansowanie i sytuacja kapitałowa, lecz zyskowność znajduje się pod presją" - napisano w prezentacji.

"Jakość kredytów lekko się poprawi, mocniejsza sytuacja kapitałowa wspiera wznowienie (wypłacania - PAP) dywidend przez niektóre banki (...). Solidna zyskowność, blisko średniej z EŚW, pozostaje pod presją z uwagi na niskie stopy procentowe i wprowadzony w 2016 r. podatek bankowy. Łagodząco do pewnego stopnia na tę presję wpływa wzrost akcji kredytowej oraz malejące odpisy z tytułu przeterminowanych zobowiązań. Projektowana ustawa o konwersji walutowych kredytów hipotecznych (głownie w CHF) mogłaby znacząco obniżyć zyskowność banków" - dodano.

Mocny wzrost gospodarczy, niskie koszty finansowania oraz rosnąca dynamika płac w Polsce wspierać będą akcję kredytową oraz jakość kredytów - uważa Moody's.

Agencja zaznacza jednocześnie, iż "seria inicjatyw politycznych mogłaby osłabić napływ inwestycji zagranicznych, zaufanie inwestorów, pracę banków oraz gospodarkę" - napisano w raporcie.

Polska posiada u Moody's długoterminowy rating w walucie obcej na poziomie "A2" z perspektywą stabilną. Najbliższy przegląd ratingu Polski przez Moody's zaplanowany jest na 23 marca. (PAP Biznes)