"Przysięga to powód do dumy, ale jednocześnie potężne zobowiązanie; to honor, tradycja, poszanowanie bogatej historii oręża polskiego. Przysięga to też wyzwanie do jeszcze lepszej, ofiarnej służby, gdy będzie taka potrzeba" – podkreślił gen. Mika.

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych przypomniał, że po przysiędze rozpoczyna się dla żołnierzy służby przygotowawczej okres trudnej wojskowej służby.

"Wojsko najczęściej widzimy na defiladach i pokazach, ale nie każdemu dane jest obserwować ciężki, żołnierski wysiłek w czasie ćwiczeń i przygotowania do czekających wyzwań i ofiarnej służby" – dodał.

Jak poinformował oficer prasowy 25 BKP por. Michał Kolad, do pierwszego etapu ćwiczeń w Ośrodkach Szkolenia Służby Przygotowawczej, powstałych na bazie 25. batalionu dowodzenia i 1. batalionu kawalerii powietrznej zgłosiło się 150 kandydatów. W ramach szkolenia prowadzonego od 8 stycznia, zapoznali się oni m. in. z podstawami musztry, regulaminów, zasad żołnierskiego zachowania się oraz wiedzy ogólnowojskowej. Po okresie wstępnym zrezygnowało 35 osób.

Po złożeniu przysięgi na sztandar 25 BKP, 115 elewów rozpoczęło kolejny etap szkolenia, który będzie trwał trzy miesiące; w tym czasie młodzi żołnierze służby przygotowawczej doskonalić będą swoje umiejętności zgodnie ze specjalnościami wojskowymi.

Ci z nich, którzy ukończą służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym, będą mogli podpisać kontrakt na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych – formacji, tworzonej przez żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, w kraju i poza jego granicami.

Jako żołnierze NSR otrzymają przydziały kryzysowe do jednostek wojskowych, gdzie będą brać udział w ćwiczeniach rotacyjnych. Według oficera prasowego 25 BKP dla najlepszych ukończenie kolejnych etapów szkolenia stanie się przepustką do kariery żołnierza zawodowego. Takie plany ma ok. 80 proc. elewów, którzy złożyli przysięgę w piątek. Według por. Kolada, dla ok. 50 proc. z nich może znaleźć się miejsce w 25 BKP.

Do służby przygotowawczej przyjmowani są kandydaci, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagane jest też obywatelstwo polskie, pełnoletność, niekaralność i ogólna zdolność psychiczna i fizyczna do służby w wojsku.

25 BKP im. księcia Józefa Poniatowskiego stacjonuje w Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku i Leźnicy Wielkiej. Brygada liczy ok. 3,5 tys. żołnierzy i jest związkiem taktycznym przeznaczonym do prowadzenia działań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych. Zdolna jest do współpracy bojowej ze wszystkimi rodzajami wojsk. Żołnierze 25 BKP byli na wszystkich zmianach misji irackiej i afgańskiej. W strukturze brygady jest jedyna w siłach zbrojnych Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej. (PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska