Pierwsze o sprawie poinformowało radio RMF FM, które na swojej stronie internetowej podkreśliło, że „język pisma jest wybitnie handlowy”. „Szef WKU w Rzeszowie pisze o +ofercie+ i podkreśla przede wszystkim korzyści ekonomiczne” – można przeczytać na stronie radia.

Jak powiedział PAP ppłk. Kwiecień, w liście przedstawiona została kompleksowa informacja o naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej. „W mediach została podniesiona tylko kwestia wynagrodzenia, a list zwierał szerszą informację o WOT, jak i aspekt patriotyczny, warunki służby oraz najbliższe terminy rekrutacji" – dodał.

List wysłany przez rzeszowską WKU skierowany był do wybranych mieszkańców powiatu łańcuckiego. Jak podkreślił komendant, była to forma promocji, która była już wykorzystywana wcześniej.

Ppłk Kwiecień dopytywany o pojawiające się w liście słowo "pensja" na określenie uposażeń finansowych przysługujących żołnierzowi WOT, podkreślił, że użyto je w cudzysłowie.

Jak podkreślił na Podkarpaciu „nie ma problemów z naborem do WOT”. „Jesteśmy już w końcowej fazie uzupełnienia batalionu podkarpackiej brygady obrony terytorialnej" – zauważył.

Budowa WOT jako piątego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęła się z początkiem 2017 roku. W pierwszym etapie sformowane zostało Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz trzy brygady na terenie Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W tych jednostkach przeszkolonych zostało już około 6,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

W maju 2017 roku po wyznaczeniu dowódców trzech brygad, w tym dwóch na Mazowszu oraz jednej na Warmii i Mazurach, rozpoczął się drugi etap formowania WOT. Brygady w tych województwach w najbliższym czasie rozpoczną szkolenie pierwszych ochotników.

Niedawne wyznaczenie dowódców kolejnych trzech brygad: świętokrzyskiej, łódzkiej oraz pomorskiej zapoczątkowało trzeci etap formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach. (PAP)

autor: Wojciech Huk, Alfred Kyc