"Pozytywnie oceniamy dotychczasowe prace Komisji Ustawodaczej (nad projektem) oraz przyjęte w ich trakcie zmiany. Klub PiS popiera dalsze prace nad projektem. Jednocześnie uważamy, że w niektórych miejscach wymaga on dalszych zmian i stąd w imieniu klubu składam dziewięć poprawek, które przekazuję panu marszałkowi" - powiedział we wtorek podczas drugiego czytanie projektu na sali plenarnej Sejmu poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Klub Platformy Obywatelskiej złożył z kolei wniosek o odrzucenie projektu w całości. Arkadiusz Myrcha (PO) zapowiedział, że w razie odrzucenia tego wniosku PO złoży także szereg poprawek do projektu.

Projekt zmian w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa przewiduje m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca 2017 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a. Żadnej z tych decyzji nie zbadał jeszcze sąd administracyjny.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska