W 2014 roku na szczycie UE państwa członkowskie uzgodniły, że udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE: energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, z biomasy i biopaliw) w ogólnym zużyciu energii przez UE powinien wynieść 27 proc. do 2030 roku. Ten cel poparła też Komisja Europejska. Obecnie Parlament Europejski pracuje nad tymi regulacjami.

Europosłowie komisji przemysłu, badań naukowych i energii chcą jednak, żeby UE postawiła sobie bardziej ambitny cel - 35-procentowy udział OZE w ogólnym zużyciu energii do 2030 r. i taki scenariusz poparli w środowym głosowaniu. Nie opowiedzieli się jednak za wprowadzeniem celów dotyczących udziału OZE dla poszczególnych krajów UE.

Komisja poparła też zmiany w unijnych przepisach dotyczących energii odnawialnej, dzięki którym produkcja energii z "zielonych" źródeł przez gospodarstwa domowe, jak i instalacja systemów magazynowania tej energii staną się wolne od jakichkolwiek opłat i podatków.

Eurodeputowani chcą też pomóc ludziom zakładającym spółdzielnie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ich społecznościach; tym, którzy chcą np. wspólnie montować panele słoneczne lub turbiny wiatrowe. Zwrócili się do państw członkowskich o zapewnienie tego, aby konsumenci, w szczególności gospodarstwa domowe, mogli przyłączyć się do takich społeczności bez konieczności spełnienia "nieuzasadnionych warunków lub procedur".

Rezolucję w sprawie odnawialnych źródeł energii poparło 33 eurodeputowanych, 14 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

W drugiej popartej w środę rezolucji europosłowie opowiedzieli się za tym, aby UE przyjęła jako cel efektywności energetycznej do 2030 r. ograniczenie zużycia konsumpcji energii o 40 proc. KE proponowała wcześniej cel 30-procentowy. W tym przypadku 33 europosłów było za, 30 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

"Europa potrzebuje więcej ambicji w zakresie odnawialnych źródeł energii, aby sprostać zobowiązaniom paryskim, przeciwdziałać zmianom klimatycznym i przeprowadzić transformację energetyczną. Komisja ds. przemysłu i energetyki poparła podniesienie udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie UE z 27 proc. do 35 proc., aby produkcja na własne potrzeby stała się prawem, aby zapewnić bezpieczeństwo i pewność inwestorom oraz zwiększyć ambicję w dekarbonizacji sektorów transportu, ogrzewania i chłodzenia" - powiedział w środę sprawozdawca rezolucji ds. odnawialnych źródeł energii Jose Blanco Lopez.

Obie rezolucje mają być poddane pod głosowanie w styczniu na posiedzeniu plenarnym PE. Jeśli zostaną uchwalone, rozpoczną się negocjacje z krajami członkowskimi w ramach Rady UE nad ostatecznym kształtem nowego prawa.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)