W Sejmie trwa debata nad informacją rządu temat działań podejmowanych w związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w połowie sierpnia. Informację przedstawił posłom szef MSWiA Mariusz Błaszczak; głos zabierali też m.in. premier Beata Szydło, szef MON Antoni Macierewicz oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Pomoc dla poszkodowanych przez sierpniowy kataklizm podsumował też we wtorek resort obrony narodowej.

"Oczyszczono blisko 120 km dróg i linii energetycznych, uprzątnięto parki miejskie, cmentarze, wywieziono dziesiątki ton gruzu, kilkaset metrów sześciennych wiatrołomów; żołnierze udrożnili ponad 50 km koryt rzecznych, przeciwdziałając zatorom i piętrzeniu wody grożącym podtopieniami gospodarstw na terenach dotkniętych nawałnicą" - podało MON w komunikacie.

Ponadto, około 30 najbardziej poszkodowanych gospodarstw zostało przez wojsko zaopatrzone w wodę z cystern.

"Agencja Mienia Wojskowego 30 sierpnia przekazała potrzebującym sprzęt, w tym m.in. dwa samochody ratowniczo – gaśnicze, 800 kompletów odzieży roboczej, ponad 200 łopat, a także topory ciesielskie oraz kuchenki turystyczne" - czytamy w komunikacie.

Żołnierze przepracowali łącznie - jak poinformował resort obrony - ponad 73 tys. roboczogodzin.

Ministerstwo przypomniało, że podoodziały Sił Zbrojnych RP działały, jako Wojskowe Zgrupowania, biorąc udział w akcjach ratowniczych i wspierając administrację publiczną w sytuacjach kryzysowych, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W takich przypadkach minister obrony, na wniosek wojewody, wyraża zgodę na użycie wojska.

Resort podał też, że zaprosił 50 dzieci z Rytla (woj. pomorskie) na tygodniowy wypoczynek w wojskowym ośrodku wypoczynkowym w Zakopanem; resort organizuje także w swoim ośrodku w Juracie wypoczynek dla 30 osób starszych z regionów dotkniętych nawałnicami.

Wskutek sierpniowych nawałnic, które wyrządziły największe szkody w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, zginęło sześć osób, w tym dwie harcerki z obozu w Suszku. Poszkodowanych zostało 58 osób, w tym 19 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne. Znaczne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Lasy Państwowe oszacowały straty na to 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów.(PAP)