Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP, że po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnych ratusz miał wątpliwości co do tego, że wszyscy spadkobiercy zostali uwzględnieniu.

"Miasto wykonało olbrzymią pracę kontaktując się z takimi miejscami jak Szanghaj, Brazylia, USA czy Kanada. I finalnie udało nam się zidentyfikować to, że rzeczywiście nie wszyscy spadkobiercy byli uwzględnieni w postępowaniu. To było podstawą do tego aby wszcząć postępowanie mające na celu unieważnienie podjętych decyzji" - powiedział Milczarczyk.

Podkreślił, że dzięki temu ta nieruchomość przy ul. Twardej nigdy nie trafiła w ręce osób, które otrzymały decyzję zwrotową. "Nie było podpisania aktu notarialnego" - podkreślił.

W informacji do mediów stołeczny ratusz przedstawił szczegółowe kalendarium postępowania zwrotowego nieruchomości przy ul. Twardej, w tym poszukiwaniu wszystkich spadkobierców.

Wynika z niej, że decyzją z 2010 r. minister finansów stwierdził przejście na rzecz Skarbu Państwa własności udziału 1/8 części nieruchomości położonych przy ul. Twardej 8, za utratę których na mocy postanowień układu miedzy rządami USA i PRL przyznano odszkodowanie Marvinowi H. Newtonowi.

25 czerwca 2014r. prezydent Warszawy orzekł o ustanowieniu na lat 99 prawa użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 1822/10759 części do zabudowanego gruntu przy ul. Twardej 8/12 na rzecz: Macieja M. w udziale wynoszącym 1594/10759 części gruntu i Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 228/10759 części gruntu.

W stosunku do nieruchomości przy ul. Twardej 10 Ministerstwo Finansów w piśmie z grudnia 2007 r. stwierdziło, że z dokumentacji nie wynika, żeby właściciele nieruchomości ubiegali się o odszkodowanie - jak również, żeby przyznano im odszkodowanie z tytułu umów indemnizacyjnych.

Prezydent Warszawy w lipcu 2014 r. orzekł o ustanowieniu (na 99 lat) prawa użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 3519/10759 części do gruntu położonego w Warszawie przy ul. Twardej 8/12 na rzecz Macieja M.

W październiku 2015 r. Biuro Prawne ratusza zwróciło się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypłaconym Marvinowi Henry Newton przez Stany Zjednoczone odszkodowaniem,.

4 marca 2016 r. wpłynęły za pośrednictwem Ministerstwa Finansów dokumenty z USA dotyczące wypłaty odszkodowania na rzecz Marvina Henry Newton. Pierwszy raz pojawiła się oficjalna informacja w dokumentach otrzymanych za pośrednictwem polskich urzędów, iż Marvin Henry Newton posiadał braci: Stanisława, który wyemigrował do Brazylii oraz Maksymiliana, który zginął w czasie wojny.

3 marca 2016 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że za nieruchomość przy ul. Twardej 10 nie przyznano odszkodowania w ramach umów indemnizacyjnych.

5 września 2016 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zastępca dyrektora Biura Prawnego Damian Poznański złożył ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie w postaci posłużenia się w toku postępowania sądowego o zniesienie praw i roszczeń opiniami rzeczoznawców majątkowych zawierającymi "fałsz intelektualny".

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem z 23 czerwca 2017 r. z urzędu wznowił postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia na lat 99 prawa użytkowania wieczystego, wstrzymał wykonanie decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 29 lipca 2014 r. oraz zawiesił postępowanie dot. Twardej w związku rozpoczęciem prac komisji weryfikacyjnej.