Osoba, która z powodu choroby czy wypadku stała się niezdolna do pracy, może liczyć na zasiłek chorobowy.