"Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak ABW uzyskała informacje dotyczące podejrzenia przyjęcia przez obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, posiadającego status uchodźcy w Polsce, obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej w jednym z krajów Bliskiego Wschodu" - podał w piątek dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Na wniosek ABW, złożony według ustawy z 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, prokurator polecił zatrzymanie Czeczena i przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń. Funkcjonariusze ABW zatrzymali Kyuri A. 24 marca.

Po doprowadzeniu go do mazowieckiego wydziału zamiejscowego departamentu Prokuratury Krajowej ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji prokurator ogłosił mu zarzuty. Zgodnie z nimi, kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Innym zarzut dotyczy nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji - zagrożonego taką samą karą.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli aresztował A. na 3 miesiące.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy. Cały czas trwają intensywne czynności procesowe" - podała Prokuratura Krajowa.(PAP)