W przypadku otwarcia opakowania mogło dojść zdaniem policji do znacznych obrażeń uczestniczących osób.