Zaakceptowana przez 434 posłów nowela ustawy o finansach publicznych jest kompilacją dwóch projektów - senackiego i rządowego.

Senat w swoim projekcie dostosował zapisy ustawy o finansach publicznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2015 roku. Wyrok ten stwierdzał, że ustawa o finansach publicznych zawiera zapisy niezgodne z ustawą zasadniczą, mogące uniemożliwiać dostęp, w trybie informacji publicznej, do pełnych wyników audytu w spółce. Senatorowie, wykonując orzeczenie TK, zaproponowali skreślenie tego zapisu z ustawy o finansach.

Z kolei projekt rządowy wprowadzał możliwość umarzania w określonych warunkach należności budżetowych lub ich rozkładania na raty. Zakładał np., że należności budżetowe mogą być umarzane zarówno z urzędu, jak i na wniosek dłużnika. W myśl tych rozwiązań Skarb Państwa będzie mógł zrezygnować z dochodzenia należności budżetowych, jeżeli zajdzie "ważny interes dłużnika lub interes publiczny". Będzie to możliwe także wtedy, gdy należności budżetowe będą niskie, np. nie przekraczające 100 zł.

Poparta w piątek przez wszystkie kluby ustawa uwzględniała zapisy zawarte w obu projektach - zarówno rządowym, jak i senackim. Zmiany te, jak przekonywali przedstawiciele wszystkich klubów podczas środowej debaty, są korzystne dla obywateli, więc nie budzą kontrowersji. (PAP)