Niemniej liczba bezrobotnych we Francji utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wynosi 3,47 mln we Francji metropolitalnej i 3,73 mln liczonej razem z terytoriami zamorskimi.

Spadek bezrobocia zanotowany w 2016 roku jest głównie zasługą sektora prywatnego. W samym handlu powstało w ub. roku 178,7 tys. miejsc pracy. Nowe stanowiska powstają jednak głównie w oparciu o umowy na czas określony, nie gwarantując stabilnego zatrudnienia.

Ponadto zmniejszeniu w statystykach liczby bezrobotnych pomógł rozpoczęty na początku 2016 roku i przedłużony do połowy br. plan dokształcania bezrobotnych, który ma objąć 500 tys. osób. Zgodnie z jego zasadami osób, które rozpoczęły szkolenie, nie traktuje się już jako bezrobotnych. (PAP)