W porównaniu do listopada odsetek ocen negatywnych wzrósł o 5 punktów proc., przy jednoczesnym spadku o tyle samo odsetka osób, które uważają, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku - wynika z sondażu, którego wyniki w środę otrzymała PAP.

Dwóch na pięciu ankietowanych (40 proc.) pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki. W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 37 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 3 proc. badanych.

Natomiast niemal połowa Polaków uważa, że gospodarka znajduje się w stanie kryzysu (49 proc.). Przy czym 40 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 9 proc. gospodarka kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Co dziewiąty Polak (11 proc.) nie ma jednoznacznego zdania na ten temat.

41 proc. badanych uważa, że następne trzy lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. 6 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze i podobny odsetek respondentów (26 proc.) uważa, że ulegną one pogorszeniu.

Jak podkreślono w sondażu, którego wyniki PAP otrzymała w środę, stopa bezrobocia w Polsce od czerwca utrzymuje się na najniższym poziomie na przestrzeni ostatnich 25 lat. Mimo to niemal połowa Polaków (49 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Optymiści w tym temacie stanowią 45 proc. społeczeństwa polskiego. Mimo to tylko 3 proc. Polaków uważa, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 42 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

"Na początku grudnia Polacy krytycznie ocenili sytuację w kraju. Choć nasze badanie nie objęło społecznych opinii na temat wydarzeń, które rozpoczęły się w Sejmie w dniach 16-18 grudnia, to widać wyraźne pogorszenie nastrojów w odniesieniu do sytuacji politycznej. Jedynie elektorat PiS i osoby deklarujące prawicowe poglądy pozytywnie oceniają sprawy w naszym kraju" - komentuje Urszula Krassowska z Kantar Public.

"Wskaźniki odnoszące się do sytuacji ekonomicznej nie poprawiają ogólnego obrazu. Mimo, że nie odnotowaliśmy gwałtownego spadku, to wzrost widoczny w poprzednich miesiącach został zahamowany. Choć wydawać by się mogło, że nadchodzące Święta powinny sprzyjać poprawie nastrojów, to jednak wyniki badania tego nie potwierdzają" - podkreśla Krassowska.

Badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1051-osobowej próbie mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat Kantar Public przeprowadził 2–7 grudnia.(PAP)