Wśród nowych rozwiązań będzie też dodatkowa możliwość zgłaszania inwestycji, w tym także ogólnomiejskich, poprzez miejską platformę internetową.

Łączna kwota na realizację płockiego budżetu obywatelskiego na 2017 r., podobnie jak poprzednio, to 5 mln zł, z czego 2 mln przeznaczone zostaną na zadania ogólnomiejskie, a 3 mln zł na zadania osiedlowe wybrane z dwóch list rankingowych – każda będzie miała pulę środków po 1 mln 500 tys. zł.

„Projekty w ramach budżetu obywatelskiego nie są może tak spektakularne i kosztowne, ale na pewno są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców miasta. Stąd chcemy udoskonalać jego formułę” – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, prezentując w środę założenia nowej edycji przedsięwzięcia.

Jak zaznaczył, opierając się na doświadczeniach z poprzednich edycji płockiego budżetu obywatelskiego, tym razem zwiększono pulę przypadającą na pojedyncze zadanie osiedlowe z 200 do 500 tys. zł, by w ten sposób dać szansę na realizację projektów o większej skali i najlepiej przygotowanych.

„Nie mówimy obecnie, że na każdym osiedlu musi powstać inwestycja. Wcześniej zdarzało się, że na niektórych osiedlach zainteresowanie było nieduże, a i tak wybrane w głosowaniu zadanie było realizowane. Teraz mówimy tak: chcemy realizować projekty osiedlowe, ale rzeczywiście dobrze przygotowane, które będą miały duże poparcie społeczne. Stąd zwiększona pula środków. Chcemy dać szansę na realizację projektów trochę większych” - podkreślił Nowakowski.

Dodał, iż nowością będą dwie listy rankingowe, które powstaną przy sumowaniu głosów w przypadku projektów osiedlowych. Pierwsza lista zawierała będzie procentowy stosunek głosów uzyskanych przez dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla, natomiast druga lista będzie wykazem bezwzględnej liczby głosów oddanych na poszczególne projekty w tej kategorii.

Ostateczny wybór projektów osiedlowych uzależniony będzie od uzyskania najlepszego wyniku, przy minimum 50 głosach na jedno zadanie, w ramach poszczególnych list rankingowych, aż do wyczerpania puli ich środków, przy czym priorytetowy będzie wynik z listy pierwszej.

„W przypadku projektów osiedlowych chcemy wprowadzić pewnego rodzaju rywalizację, by zainteresowanie tą kategorią inwestycji było większe. Nie chcemy dyskryminować osiedli o mniejszej liczbie mieszkańców. Stąd lista z procentowym stosunkiem głosów. Jednocześnie chcemy, by jak największa liczba osób wzięła udział w głosowaniu” – dodał prezydent Płocka.

Nowakowski zaznaczył, że w przypadku projektów ogólnomiejskich sposób ich wyboru nie zmieni się i nadal decydująca będzie wyłącznie największa liczba oddanych głosów, która nie może być jednak mniejsza niż 100.

Mieszkańcy Płocka mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2017 r. od środy do 15 sierpnia – specjalne formularze można wypełnić i przesłać drogą internetową albo pocztą tradycyjną lub wrzucić do urn w Urzędzie Miasta. Do każdego projektu musi zostać dołączona lista z podpisami poparcia: 30 w przypadku inwestycji o charakterze ogólnomiejskim, a 15 w przypadku zadań o charakterze osiedlowym. To nowe, mniejsze progi, gdyż rok wcześniej dla projektów ogólnomiejskich wymagana była liczba 50 podpisów poparcia, a 25 dla osiedlowych.

Wszystkie zgłoszone projekty w obu kategoriach będą zweryfikowane pod względem formalno-prawnym. Głosowanie potrwa od 17 września do 2 października w wyznaczonych punktach w mieście, bądź poprzez platformę internetową lub smsy. Zgłaszać projekty i głosować może każdy mieszkaniec miasta, który ukończył w wyznaczonym terminie 16 lat. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 października.

W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2016 r. z 54 zgłoszonych projektów do głosowania zakwalifikowano 9 ogólnomiejskich i 22 osiedlowych. Spośród ogólnomiejskich zwyciężyła propozycja budowy Centrum Sportów Ekstremalnych. Wybrano też 14 projektów osiedlowych. Podobnie, jak rok wcześniej frekwencja w głosowaniu była niewielka – udział w nim wzięły 2 tys. 574 osoby, zaledwie 2,51 proc. wszystkich mieszkańców miasta. (PAP)