Najliczniejszą grupę wśród zgłoszonych inwestycji stanowią projekty z sektora energetycznego. Na liście znalazły się także projekty dotyczące żeglugi śródlądowej, obejmą one m.in. inwestycje na Wiśle i Odrze, 7 projektów z zakresu transportu szynowego, w tym te związane z projektowaniem i budową taboru oraz inwestycjami w infrastrukturę (najwyższa wartość projektu to – budowa linii kolejowej Podłęże-Piekiełko – 7,1 mld zł )oraz 4 projekty z zakresu transportu morskiego(najbardziej kosztowna dotyczy rozbudowy infrastruktury portowej w Szczecinie – 4,2 mld zł). Swoje projekty zgłosiły także Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia.

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek w Warszawie na spotkaniu z dziennikarzami, że lista powstała w wyniku konsultacji pomiędzy resortem rozwoju - koordynatorem wsparcia EFIS w Polsce - a pozostałymi ministerstwami.

"Plan Junckera to jedno z narzędzi, które chcemy wykorzystać do realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju"– powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że przedstawione projekty są spójne z planami strategicznymi rządu. "Jeżeli na liście proponujemy inwestycje energetyczne, to są one zbieżne i spójne z innymi planami strategicznymi, w tym z Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" - dodał.

Przyznał, że Polska "testuje" współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który ocenia zgłoszone projekty. "Uczymy się tego podejścia w kontaktach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie takich dużych projektów infrastrukturalnych" - dodał.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zaznaczył, że środki z tzw. planu Junckera nie są dotacjami i trzeba je będzie zwrócić.

"Te projekty muszą w przyszłości być spłacone, w związku z tym muszą mieć silny charakter prorozwojowy. To powoduje, że będzie mniejsze prawdopodobieństwo przeinwestowania, co było bardzo dużym mankamentem wielu innych inwestycji, które do tej pory w Polsce były realizowane" - powiedział Kwieciński.

Dodał, że 47 projektów, które znalazły się na liście, wyłoniono z ponad 100.

Jak wskazał, projekty przedstawione na liście będą sukcesywnie przekazywane do oceny EBI. Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. do banku powinno trafić 26 projektów, w 2017 r. – 17, a w latach 2018-2019 po jednej, co rok.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to instrument służący realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Plan zakłada, że łącznie na inwestycje w całej wspólnocie trafi ok. 315 mld euro.(PAP)