Sołozobow wskazuje w niej między innymi na potrzebę wypracowania porozumienia w kwestiach politycznych, gospodarczych i społecznych. Podkreśla, że najtrudniejsze będą sprawy polityczne, zdominowane przez plan rozmieszczenia w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej i zbliżający się warszawski szczyt NATO.

„Dlatego tym ważniejsze wydaje się budowanie dobrych kontaktów na płaszczyźnie społecznej”- stwierdza rosyjski politolog. -„Już czas przestać patrzeć na siebie przez pryzmat celownika, bo inaczej nigdy nie wydostaniemy się z rozdzielających nas wrogich okopów” - dodaje.

Jurij Sołozobow sugeruje, że największe szanse powodzenia ma polsko-rosyjski dialog religijny. Przypominając o wielowiekowych doświadczeniach polskiego Kościoła katolickiego zauważa, że doskonałą okazją do zbliżenia mogłaby być pielgrzymka cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do Rosji. Jak zaznacza, częstochowski obraz jest relikwią zarówno dla katolików jak i prawosławnych.