Unia to nie tylko wspólny obszar gospodarczy, ale także wspólne wartości i standardy. Gdy pojawiło się podejrzenie, że są one łamane na Węgrzech, podobną debatę zorganizowano w sprawie tego kraju - podkreślał  Paweł Zalewski

Paweł Zalewski mówił, że konsekwencją tej sytuacji może być odebranie nam głosu w Radzie Unii Europejskiej. Wtedy Polska stanie się członkiem drugiej kategorii - mówił. Podkreślił jednak, że tak drastycznych środków nie zastosowano dotąd wobec żadnego kraju członkowskiego.

Powodem zainteresowania sprawami Polski ze strony Komisji Europejskiej są ostatnie zmiany w prawie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i ustawy medialnej. Posiedzenie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami.