Powołanemu przez ministra pełnomocnikowi podlegają Centralne Archiwum Wojskowe, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Dyrektor Archiwum sprawuje zaś nadzór nad wojskową siecią archiwalną. W jej skład wchodzą: Archiwum MON, Archiwum Sił Powietrznych, Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Wojskowe w Toruniu i Archiwum Wojskowe w Oleśnicy.

Nominacja jest pierwszym etapem reformy archiwistyki wojskowej. Jak podaje MON, celem planowanych zmian jest powołanie Wojskowego Biura Historycznego. W jego skład wejdą trzy instytucje: Centralne Archiwum Wojskowe, Wydział Badań Naukowych, w tym redakcja „Przeglądu Historyczno - Wojskowego” oraz Centralna Biblioteka Wojskowa.