Uroczystość wręczenia duchownemu odznaczenia odbyła się w Krakowie w siedzibie Klubu Adwokata, działającym przy tamtejszej Izbie Adwokackiej.

W imieniu prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wręczył Pasierbkowi Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Ks. prałat Jan Pasierbek jest honorowym duszpasterzem prawników Archidiecezji Krakowskiej, przez wiele lat był także duchownym opiekunem środowiska prawniczego w Polsce - podkreślono w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.(PAP)