- Komisja Europejska postanowiła skierować skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z uwagi na pogwałcenie zasady niezawisłości sądownictwa przez nową ustawę o Sądzie Najwyższym – poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Mina Andreeva dodała, że ze względu na „nagłość” sytuacji Komisja poprosiła o rozpatrzenie skargi w trybie przyspieszonym, „aby ostateczny werdykt zapadł tak szybko, jak to możliwe”.

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym ustanowiła m.in. wiek przejścia sędziów w stan spoczynku na 65 lat. Sędziowie, którzy chcieli orzekać dalej zostali zobligowani do skierowania pisma w tej sprawie do prezydenta, któremu pisowska ustawa pozostawia dowolność w kwestii ewentualnej zgody na dalsze orzekanie przez konkretnego sędziego. Część sędziów SN nie złożyło takich pism, a wobec niektórych Andrzej Duda nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Wśród sędziów przeniesionych w stan spoczynku znalazła się m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, której kadencja gwarantowana konstytucyjnie trwa do 2020 roku.