Oto finałowe kilka minut prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym.