Szefowa MSW Litwy Agne Bilotaite wysłała oficjalne pismo do unijnej komisarz spraw wewnętrznych Ylvy Johansson z prośbą o wsparcie finansowe w celu wzmocnienia ochrony granicy państwowej z Rosją. Bilotaite podkreśliła pilną potrzebę modernizacji systemów nadzoru granic.

MSW Litwy szacuje, że koszty modernizacji 275 km granicy z Rosją, która przebiega wzdłuż obwodu królewieckiego, to prawie 16 milionów euro.

Bilotaite o modernizacji granicy z Rosją

Według Bilotaite „modernizacja jest konieczna w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii Europejskiej”.

Dotacja UE dla Litwy na modernizację granicy z Białorusią

W październiku 2023 roku Litwa uzyskała unijną dotację w wysokości 9,3 mln euro, która pozwoliła jej na modernizację systemów nadzoru granicznego wzdłuż całej granicy z Białorusią liczącej 650 km długości.

Autorka: Aleksandra Akińczo