Przywódcy G7 zebrani na szczycie w Apulii na południu Włoch zadeklarowali "solidarność, by wspierać walkę Ukrainy o wolność i jej odbudowę tak długo, jak będzie to konieczne". To słowa z opublikowanego w piątek 36-stronicowego dokumentu końcowego obrad.

Wsparcie dla Ukrainy i dalsze sankcje wobec Rosji

"Popieramy prawo Ukrainy do obrony i ponawiamy nasze zaangażowanie dla jej długoterminowego bezpieczeństwa" - dodali uczestnicy szczytu, zorganizowanego w Borgo Egnazia.

Poinformowali także o zwiększeniu produkcji i dostaw sprzętu, by pomóc Ukrainie w obronie oraz modernizacji jej sił zbrojnych. Podkreślili determinację, by podnieść koszty prowadzenia wojny przez Rosję poprzez nałożenie dalszych sankcji.

Ostrzegli, że będą podejmować dalsze kroki przeciwko podmiotom w Chinach i państwach trzecich, kótre materialnie wspierają rosyjską machinę wojenną.

Szczyt G7: Jedność w odpowiedzi na globalne wyzwania

W dokumencie opublikowanym na stronie włoskiej prezydencji w "siódemce" szefowie państw i rządów Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, USA, Kanady, Japonii i Unii Europejskiej podsumowując obrady potwierdzili "jedność i determinację, by odpowiedzieć na globalne wyzwania w kluczowym momencie historii" i licznych kryzysów, jakie dotykają społeczność międzynarodową.

Odnosząc się do Ukrainy liderzy G7 odnotowali również podjętą na szczycie decyzję o odblokowaniu na jej rzecz 50 miliardów euro z zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Liderzy zaznaczyli, że jest to bardzo ważny sygnał dla Putina.

"Nasilamy nasze wspólne wysiłki, by rozbroić i przerwać finansowanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego" - dodali.

Propozycja pokojowa dla Strefy Gazy

W kolejnym punkcie przywódcy G7 wyrazili poparcie dla przedstawionej propozycji porozumienia, które doprowadziłoby do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazie, uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników oraz wejście na "ścieżkę ku pokojowi, zmierzającą do rozwiązania w formule dwóch państw".

Zaapelowali również o znaczne zwiększenie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy.

Strategiczne partnerstwo z krajami Afryki

Prezydenci i szefowie rządów opowiedzieli się za strategicznym partnerstwem z krajami Afryki "w duchu równości" i zapewnili o swych wysiłkach na rzecz inwestycji w infrastrukturę oraz w ramach inicjatywy Energia dla Wzrostu w Afryce.

Ponadto w dokumencie znalazła się deklaracja w sprawie wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i działań w obronie klimatu.

Zapisano również zobowiązanie przywódców G7 na rzecz równości płci. Razem z międzynarodowymi instytucjami finansowymi podjęli oni decyzję o wyasygnowaniu co najmniej 20 miliardów dolarów w ciągu trzech lat w celu wzmocnienia pozycji kobiet.

Deklaracje G7 w sprawach migracji i rozejmu olimpijskiego

Światowi liderzy zapowiedzieli współpracę w kwestii problemu migracji, związanych z nią wyzwań i szans.

Przywódcy G7 wystąpili również z apelem o rozejm olimpijski w związku ze zbliżającymi się Igrzyskami w Paryżu. "Wzywamy wszystkie kraje, by przestrzegać go indywidualnie i kolektywnie" - dodali.

Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ adj/