Połowa firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Straty z tego tytułu to 2 proc. PKB.

W grudniu stopa bezrobocia w Niemczech wyniosła 5,9 proc. Federalny Urząd Pracy skorygował dane za poprzedni miesiąc z 5,9 do 5,8 proc. Liczba bezrobotnych zwiększyła się w grudniu jedenasty miesiąc z rzędu, przekraczając 2,7 mln osób. W ciągu roku liczba bezrobotnych wzrosła w Niemczech o 150 tys. osób.

Stopa bezrobocia u naszego zachodniego sąsiada jest najwyższa od kwietnia 2021 r.

– Jeśli spojrzymy na 2023 r., to widzimy, że słaba gospodarka odcisnęła piętno na rynku pracy, ale biorąc pod uwagę skalę niepewności, rynek ten w dalszym ciągu radzi sobie dobrze – oceniła Andrea Nahles, szefowa Federalnego Urzędu Pracy.

Dużo wakatów

Na rynek pracy w Niemczech – tak jest też w innych wysokorozwiniętych gospodarkach europejskich – działają trendy, które sprawiają, że niski wzrost gospodarczy w ograniczonym stopniu przekłada się na gorszą sytuację osób zatrudnionych i szukających pracy. Chodzi przede wszystkim o pogarszającą się demografię i niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w listopadzie przez Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK), połowa niemieckich przedsiębiorstw ma problemy ze znalezieniem odpowiadających im pracowników. Z ankiet wypełnionych przez 22 tys. firm wynika, że w porównaniu ze styczniem 2023 r., kiedy zostało przeprowadzone poprzednie badanie, sytuacja tylko nieznacznie się poprawiła. Przed rokiem problemy ze znalezieniem pracowników sygnalizowało 53 proc. przedsiębiorstw. Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej dotyczy obecnie w największym stopniu przemysłu i budownictwa. Szacunki wskazują, że w Niemczech nieobsadzone pozostaje 1,8 mln miejsc pracy.

– To oznacza, że w 2023 r. straciliśmy ponad 90 mld euro wartości dodanej, co stanowi równowartość ponad 2 proc. PKB – ocenił Achmin Derk, szef DIHK.

Podobnie sytuację na rynku pracy ocenia rządowa agencja.

– Utrzymujące się przez długi czas wakaty odzwierciedlają trudności, jakie napotyka wiele firm w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pomimo rosnącego bezrobocia i niepełnego zatrudnienia – napisał Federalny Urząd Pracy w komentarzu do grudniowych danych o bezrobociu.

Słabość koniunktury

Ekonomiści ING zwracają uwagę, że silny rynek pracy w ostatnich latach był ważnym elementem stabilizującym niemiecką gospodarkę. Zatrudnienie w 2023 r. osiągnęło najwyższe poziomy w historii – w listopadzie, ostatnim miesiącu, za który są dostępne dane, zatrudnionych w Niemczech było niemal 46 mln osób.

„Wzrost liczby miejsc pracy nie wystarczył, żeby powstrzymać spadek konsumpcji prywatnej w 2023 r., co sugeruje, że część nowych miejsc pracy dotyczy zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin i z niskim wynagrodzeniem” – napisali ekonomiści.

Ich zdaniem kolejne miesiące przyniosą kontynuację wzrostów stopy bezrobocia, zapoczątkowanych w połowie 2022 r.

„Od lata firmy działające zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym ograniczają swoje plany rekrutacyjne, liczba upadłości stopniowo rośnie, a transformacja strukturalna niemieckiej gospodarki jeszcze się nie skończyła” – napisali w komentarzu. Ekonomiści ING ocenili, że pomimo pogarszającej się sytuacji na rynku w 2024 r. wynagrodzenia (uwzględniające inflację) w dalszym ciągu będą rosły.

Niemiecka gospodarka przez cały 2023 r. zmagała się z niskim globalnym popytem na towary, co niekorzystnie wpływało na wyniki przemysłu i powiązany z nim eksport. Sytuację komplikowały zmienne nastroje konsumentów i zwiększające poczucie niepewności napięcia geopolityczne. Wiele wskazuje na to, że IV kw. 2023 r. przyniósł spadek PKB w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, a w całym minionym roku gospodarka skurczyła się, według szacunków ekonomistów, o 0,4–0,5 proc. W ostatnich tygodniach ośrodki analityczne obniżały prognozy wzrostu na 2024 r. Obecnie większość z nich wskazuje, że PKB urośnie o ok. 0,5–1,0 proc. Najbardziej pesymistyczne prognozy zakładają, że w 2024 r. Niemcy zanotują drugi z rzędu spadek PKB. ©℗

ikona lupy />
Niemiecki rynek pracy / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe