Po godzinie 11:00 kanał TVP Info i strona internetowa serwisu przestały działać. W telewizji widzowie zamiast informacji mają udostępniony program TVP 1. TVP Info rozpoczęło transmisję swojego kanału przez portal YouTube.

TVP Info - zarówno kanał telewizyjny, jak i strona internetowa są dla widzów i internautów niedostępne. Dzisiaj minister kultury odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Jak czytamy w komunikacie resortu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy.

Odwołanie prezesów TVP, PAP i Polskiego Radia

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej" - przekazał resort kultury.

Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przez właściciela spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji - wskazano.