Europejska Agencja Obrony (EDA) i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki podpisały porozumienie przewidujące silniejszą współpracę transatlantycką w zakresie obronności w określonych obszarach, w tym w zakresie wymiany informacji.

„W czasie, gdy wojna powróciła do Europy, musimy otworzyć wszelkie możliwości współpracy z naszymi najbliższymi partnerami. Porozumienie administracyjne stanowi kolejny filar wzmacniający współpracę transatlantycką i powiązania między UE a Stanami Zjednoczonymi. Europejska Agencja Obrony, jako centrum unijnej współpracy obronnej, odgrywa wyjątkową rolę w podnoszeniu poziomu naszej współpracy w dziedzinie obronności i przyczynianiu się do wzmocnienia UE jako aktora i partnera w obronie” - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin podkreślił, że podpisanie porozumienia administracyjnego z EDA jest dowodem na wzmocnienie stosunków między USA a Unią Europejską.

"Dialog i zaangażowanie Departamentu Obrony i EDA dodatkowo przyczyni się do bezpieczeństwa transatlantyckiego i globalnego. Rosyjska agresja na Ukrainę podkreśla znaczenie silnych więzi amerykańsko-europejskich w ramach NATO i Unii Europejskiej. Pogłębienie dialogu i współpracy tylko wzmocni to kluczowe partnerstwo strategiczne” - zaznaczył.

EDA podała, że zawarcie tego porozumienia jest silnym sygnałem politycznym, stanowiącym realizację deklaracji przywódców UE i USA zawartych w oświadczeniu ze szczytu UE-USA z czerwca 2021 r. Porozumienie potwierdza wartość transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony w celu stawienia czoła wspólnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, pokazuje też znaczenie silniejszej i sprawniejszej europejskiej obrony, która jest komplementarna z NATO - wskazała Agencja.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ tebe/